De Deventer Klimaatraad: zo werkt het

Dit gaan we doen:

 1. Uitnodiging
  Een groep van 15.000 Deventenaren ontving begin november een brief. De brief bevatte informatie over de Klimaatraad en vroeg mensen zich aan te melden.
 2. Loting
  Uit alle aanmeldingen wordt een groep van 100 inwoners geselecteerd. Dit gebeurt met een loting die rekening houdt met diversiteit. Hoe meer verschillende achtergronden, hoe beter.
 3. In gesprek
  Deelnemers aan de Klimaatraad gaan met elkaar (en verschillende experts) in gesprek over de klimaatneutrale toekomst van Deventer. Het gaat om 5 bijeenkomsten.
 4. Advies
  Uiteindelijk stelt de Klimaatraad duidelijke adviezen op voor de gemeente. Deze adviezen noemen we ‘zwaarwegend’: ze komen rechtstreeks bij de gemeenteraad terecht.

 

Planning 

De Deventer Klimaatraad vindt plaats van februari 2024 tot en met juni 2024. In deze periode houden we 5 bijeenkomsten, op:

 • 1e bijeenkomst: zaterdag 10 februari
 • 2e bijeenkomst: zaterdag 16 maart
 • 3e bijeenkomst: zaterdag 20 april
 • 4e bijeenkomst: zaterdag 25 mei
 • 5e bijeenkomst: zaterdag 29 juni

De bijeenkomsten zijn van 09.30 - 16.00 uur. 

Na de bijeenkomsten geeft de Klimaatraad een advies aan de gemeenteraad. In de zomer gaat de gemeenteraad met reces. Er zijn dan geen raadsvergaderingen. De gemeenteraad bespreekt het advies na de zomer. 

 

Vergoeding

Naast dat je kunt meedenken over de toekomst van je stad, bieden we je het volgende:

 • € 250 euro (€ 50 per bijeenkomst) als dank voor je deelname; 
 • Koffie/thee en lunch bij elke bijeenkomst;
 • Een reiskostenvergoeding van 0,21 cent per kilometer;
 • Een eventuele vergoeding voor kinderopvang. Dit geldt voor kinderen tot en met de basisschoolleeftijd, met een maximum van € 10 per kind per uur; 
 • Het is mogelijk om een tolk, taalbuddy of familielid mee te nemen als je niet goed Nederlands spreekt.