De Klimaatraad Deventer

De aanmelding voor de Klimaatraad is gesloten. Iedereen die zich heeft aangemeld voor de Klimaatraad hoort voor het einde van het jaar of ze mogen deelnemen. Iedereen die ingeloot is, wordt gebeld, en krijgt een bevestiging van deelname per e-mail. Iedereen die zich aangemeld heeft en uitgeloot is, krijgt een e-mail.

Begin november ontvingen 15.000 inwoners van de gemeente Deventer een brief. De brief was een uitnodiging om deel te nemen aan de Deventer Klimaatraad. We zijn namelijk op zoek naar 100 mensen die met elkaar in gesprek willen over de toekomst van Deventer. Een belangrijke taak; er staat veel op het spel. 

De Deventer Klimaatraad bestaat uit een groep van 100 inwoners die zich buigt over de klimaataanpak van de gemeente Deventer. Want een klimaatneutraal Deventer, hoe doen we dat? Welke maatregelen moeten we nemen? En hoe verdelen we de lusten en lasten eerlijk?


Waarover praat de Deventer Klimaatraad mee? 

De Klimaatraad gaat aan het werk met de vragen:

  • Hoe zorgen we dat Deventer klimaatneutraal wordt?
  • Welke maatregelen moeten we nemen en welke uitgangspunten horen daarbij om de lusten en lasten eerlijk te verdelen?

 

Waarom de Deventer Klimaatraad?

De gemeenteraad moet vaak beslissingen nemen over ingewikkelde onderwerpen die veel invloed hebben op inwoners van de gemeente. Daarom vindt de gemeenteraad het belangrijk om te weten hoe inwoners denken over deze onderwerpen.

Een burgerberaad is een nieuwe manier om inwoners te betrekken bij besluitvorming. In een burgerberaad vragen we een divers samengestelde groep inwoners om advies over een ingewikkeld vraagstuk waarbij veel inwoners betrokken zijn. De gemeenteraad kiest een vraag die ze voor wil leggen aan het burgerberaad.

Ook geeft de gemeenteraad aan hoe ze omgaan met de adviezen uit het burgerberaad. De Deventer Klimaatraad is het eerste burgerberaad in Deventer.

De Deventer Klimaatraad is een initiatief van de gemeente Deventer. De deelnemers van de Klimaatraad zijn zelf verantwoordelijk voor het advies dat zij geven. Hierbij worden ze begeleid door bureau ANNE. Zij hebben al veel burgerberaden georganiseerd.

 

Zo werkt het

Hoe stellen we de Klimaatraad samen en hoe werkt de Klimaatraad precies? Lees meer op de pagina Zo werkt het.